Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

  • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

  • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

  • Od 08. 07. 2014 do 31. 12. 2015