Nazwa pełna

HDM MORYSON SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000515933

NIP

7792423090

REGON

302769847

Data rejestracji

8 lipca 2014 r.

Adres siedziby

Skalna 26, 60-113 Poznań, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony jest do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015