Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 16 lipca 2018 r.

Nazwa pełna

HDM MORYSON SPÓŁKA JAWNA

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000515933

NIP

7792423090

REGON

302769847

Data rejestracji

8 lipca 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Skalna 26, 60-113 Poznań, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność w zakresie architektury

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 • Działalność agencji reklamowych

 • Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

 • Pozostałe sprzątanie

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony jest do reprezentowania spółki tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015