Nazwa pełna

GORAZDA, ŚWISTUŃ, WĄTROBA I PARTNERZY ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

KRS

0000515882

NIP

6762037683

REGON

351423496

Adres siedziby

Pl. Szczepański 8, 31-011 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA PARTNERSKA

Data rejestracji

7 lipca 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę jednoosobowo

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET PIĄTE USTAWY AML)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Prokurenci
Partnerzy
 • Od 7 lipca 2014 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 7 lipca 2014 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 7 lipca 2014 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 7 lipca 2014 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 7 lipca 2014 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 25 sierpnia 2021 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 25 sierpnia 2021 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014