SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Numer KRS

0000515658

Numer NIP

5213674883

Numer REGON

147311163

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data zawieszenia działalności

Data wznowienia działalności

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST WYŁĄCZNIE SPÓŁKA TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI PO FIRMĄ TERRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PREZES ZARZĄDU WOJCICEH ROBERT STANKIEWICZ

ul. Domaniewska 39

02-672 Warszawa

Polska

Działalność według PKD
  • 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 63, 9, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
  • 64, 3, , DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
  • 64, 9, , POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  • 68, 1, , KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
  • 68, 2, , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
  • 70, 1, , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
  • 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
  • 82, 1, , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
Ten podmiot jest wspólnikiem w: