Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 2 lipca 2014 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE "OSIEDLE LAGUNA II"

KRS

0000515305

Adres siedziby

Jagielska 63A/24, 02-886 Warszawa, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

2 lipca 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do dokonywania czynności prawnych, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Cel działania

Stowarzyszenie ma na celu wsparcie w rozwoju osiedla laguna ii, monitorowania i poprawy bezpieczeństwa wodnego, komunikacyjnego oraz osobistego na osiedlu laguna ii, a także w jego okolicy.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór