Nazwa pełna

"KIRCHHOFF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000051511

NIP

8171706314

REGON

690536163

Adres siedziby

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

80 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd reprezentuje spółkę w następujący sposób: - w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu - w przypadku zarządu wieloosobowoego - każdy członek zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować spółkę, z wyłączeniem czynności prawnych jednorazowych jak i podejmowanych wielokrotnie w ciągu roku kalendarzowego z tym samym kontrahentem, obejmujących rozporządzanie prawem, którego wartość przenosi równowartość co najmniej 50. 000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro, jak również czynności prawne, z których wynika zobowiązanie do świadczenia wartości przenoszącej równowartość co najmniej 50. 000 (pięćdziesiąt tysięcy) euro, po średnim kursie euro w narodowym banku Polskim z dnia transakcji - dla których wymagana jest reprezentacja dwóch członków zarządu łącznie lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE, BĘDĄCA BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM STOSOWNIE DO ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT. A) TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  80 mln zł

  Liczba udziałów

  1600000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

36,4 tys. zł

2020 r.

30,1 mln zł

2019 r.

26,4 mln zł

2018 r.

21,8 mln zł

2017 r.

19,8 mln zł

2016 r.

15,7 mln zł

2013 r.

289,3 tys. zł

2012 r.

5,3 tys. zł

2011 r.

9,5 mln zł

2010 r.

6,1 mln zł

2009 r.

18,8 mln zł

2008 r.

8,3 mln zł

2007 r.

8,4 mln zł

2006 r.

6,5 mln zł

2005 r.

53,8 tys. zł

2004 r.

9,8 mln zł

2003 r.

7 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7 mln zł 9,8 mln zł 53,8 tys. zł 6,5 mln zł 8,4 mln zł 8,3 mln zł 18,8 mln zł 6,1 mln zł 9,5 mln zł 5,3 tys. zł 289,3 tys. zł 15,7 mln zł 19,8 mln zł 21,8 mln zł 26,4 mln zł 30,1 mln zł 36,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1829 SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000