FUNDACJA

Numer KRS

0000514900

Numer NIP

9291860076

Numer REGON

81218470

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, FUNDACJI, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ) WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. Leona Wyczółkowskiego 111

65-140 Zielona Góra

Polska

Działalność według PKD
  • 72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
  • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
  • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
  • 82, 30, Z, ORGANIZACJA KONFERENCJI I SEMINARIÓW
  • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
  • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  • 18, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA
  • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
  • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA