Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 29 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA OBSERWATORIUM SPOŁECZNE "INTER ALIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000514900

NIP

9291860076

REGON

081218470

Data rejestracji

26 czerwca 2014 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Leona Wyczółkowskiego 111, 65-140 Zielona Góra, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2020-02-01

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność wspomagająca edukację

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Organizacja konferencji i seminariów

 • Działalność wydawnicza

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

 • Działalność poligraficzna

 • Działalność związana z zatrudnieniem

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, fundacji, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu fundacji samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej 20000 zł (dwadzieścia tysięcy zł) wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

FOSINTERALIA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014