Nazwa pełna

FUNDACJA OBSERWATORIUM SPOŁECZNE "INTER ALIA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000514900

NIP

9291860076

REGON

081218470

Data rejestracji

26 czerwca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

9 października 2019 r.

Adres siedziby

Leona Wyczółkowskiego 111, 65-140 Zielona Góra, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wspomagająca edukację

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Organizacja konferencji I seminariów

  • Działalność wydawnicza

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Działalność poligraficzna

  • Działalność związana z zatrudnieniem

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, fundacji, zawierania umów I udzielania pełnomocnictw w imieniu fundacji uprawniony jest każdy z członków zarządu fundacji samodzielnie. W sprawach majątkowych powyżej 20000 zł (dwadzieścia tysięcy zł) wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

FOSINTERALIA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014