Nazwa pełna

POLSKIE TOWARZYSTWO PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000051483

NIP

6771088378

REGON

351017572

Data rejestracji

10 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

6 lutego 2018 r.

Adres siedziby

Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest działalność naukowa I oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego (ps) oraz popularyzacja tego rodzaju badań w polsce

Zarząd Ptps Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu towarzystwa składają jednoosobowo: prezes, wiceprezesi, skarbnik lub osoba upoważniona przez zarząd, natomiast dokumenty finansowe podpisywane są przez dwie osoby: skarbnika oraz prezesa lub wiceprezesa

Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

WWW.SYNCHROTRON.ORG.PL

Adres e-mail

ZARZAD@SYNCHROTRON.ORG.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 311 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE, WYDZIAL I CYWILNY