Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 24.04.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 18.04.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.05.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 03.04.2015

  Od 25. 06. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 25. 06. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 25. 06. 2014 do 31. 12. 2014