Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 17, obowiązujące od 17 marca 2020 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA FUNDUSZ REWITALIZACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000514703

NIP

5862290754

REGON

222111466

Data rejestracji

25 czerwca 2014 r.

Adres siedziby

Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: a)prezes zarządu jednoosobowo, b)dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, c)członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014