Nazwa pełna

FUNDACJA FUNDUSZ REWITALIZACJI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000514703

NIP

5862290754

REGON

222111466

Data rejestracji

25 czerwca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

1 sierpnia 2019 r.

Adres siedziby

Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, 81-455 Gdynia, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność wspomagająca edukację

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji, składania oświadczeń woli I podpisywania w imieniu fundacji upoważnieni są: a)prezes zarządu jednoosobowo, b)dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie, c)członek zarządu wraz z prokurentem działający łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Fundacji Organ nadzoru
Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE