STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000514264

Numer NIP

7123291719

Numer REGON

360259377

Data wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI, W TYM OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES.

ul. Prof. Antoniego Gębali 6

20-093 Lublin

Polska