Nazwa pełna

DITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000512281

NIP

5252590104

REGON

147306417

Data rejestracji

4 czerwca 2014 r.

Data ostatniej zmiany

20 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Słomińskiego 5 / 101, 00-195 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Działalność obiektów sportowych

 • Pozostała działalność związana ze sportem

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania spółki.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 4 czerwca 2014 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 25 marca 2015 r.

  25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014