Nazwa pełna

ENERGA WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000512140

NIP

5932372895

REGON

192902676

Adres siedziby

Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

3 czerwca 2014 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mld zł

Kapitał wpłacony

1,1 mld zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

9 października 2023 r.

DKK-239/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 40 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

63,4 mln zł

2021 r.

58,9 mln zł

2020 r.

12,8 mln zł

2019 r.

11,1 mln zł

2018 r.

1,7 mln zł

2017 r.

6,3 mln zł

2004 r.

194,7 tys. zł

2004
2017
2018
2019
2020
2021
2022
194,7 tys. zł 6,3 mln zł 1,7 mln zł 11,1 mln zł 12,8 mln zł 58,9 mln zł 63,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014