Poprzednio

MUSER

Nazwa pełna

LIFE SCIENCE INNOVATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000511850

NIP

5272715307

REGON

147279005

Data rejestracji

3 czerwca 2014 r.

Adres siedziby

Żurawia 71, 15-540 Białystok, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

4,9 mln zł

2014 r.

900,7 tys. zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

24,4 mln zł

19,5 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz działajacy samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.150.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  119798,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  24.166,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.551.036,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  455.000 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 4 sierpnia 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.284.500 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  38.390,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  661.610,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  116.500 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  468.000 (CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 28 listopada 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  351.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  125.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  167.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  59.000 (PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  2.216.500 (DWA MILIONY DWIEŚCIE SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.216.500 (DWA MILIONY DWIEŚCIE SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017