Nazwa pełna

MRGARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000511160

NIP

9731017468

REGON

081212609

Adres siedziby

Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 maja 2014 r.

Kapitał zakładowy

950 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 19 października 2015 r.

  Wartość udziałów

  950 tys. zł

  Liczba udziałów

  9500

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,1 mln zł

2021 r.

14,1 mln zł

2020 r.

5,7 mln zł

2019 r.

4,8 mln zł

2018 r.

5,5 mln zł

2017 r.

1,6 mln zł

2016 r.

232,6 tys. zł

2015 r.

212,5 tys. zł

2014 r.

106,3 tys. zł

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
106,3 tys. zł 212,5 tys. zł 232,6 tys. zł 1,6 mln zł 5,5 mln zł 4,8 mln zł 5,7 mln zł 14,1 mln zł 2,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2015