Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KIBICÓW BASKET ZIELONA GÓRA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000510955

NIP

9731017557

REGON

081214198

Data rejestracji

27 maja 2014 r.

Adres siedziby

Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska

Cel działania

Rozwój I propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw I działań sprzyjających integracji sympatyków profesjonalnego klubu koszykarskiego z zielonej góry, - reprezentowanie interesów kibiców oraz członków stowarzyszenia w strukturach zarządzających profesjonalnym klubem koszykarskim z zielonej góry oraz przed organami władzy państwowej I samorządowej, - inspirowanie współdziałania z instytucjami państwowymi, podmiotami współpracującymi z profesjonalnym klubem koszykarskim z zielonej góry oraz organizacjami sportowymi I kulturalnymi, - propagowanie innowacyjnego systemu wspierania przez kibiców klubów sportowych w polsce wraz z dążeniem do rozwoju I następnie wdrożenia projektu funkcjonowania klubu sportowego, zarządzanego przez kibiców, - dążenie do wypracowania wspólnej wizji działania I rozwoju profesjonalnego klubu koszykarskiego z zielonej góry ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie, a w szczególności ze stowarzyszeniem grup młodzieżowych, stowarzyszeniem zrzeszającym sponsorów oraz spółką grono s. S. A. , - prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną I towarzyską, - doradztwo, pomoc organizacyjno ekonomiczna oraz szkolenie dla członków I innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, każdorazowo upoważniony jest prezes zarządu wraz z wiceprezesem zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY