Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 10 grudnia 2015 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KIBICÓW BASKET ZIELONA GÓRA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000510955

NIP

9731017557

REGON

081214198

Data rejestracji

27 maja 2014 r.

Adres siedziby

Szosa Kisielińska 22, 65-247 Zielona Góra, Polska

Cel działania

Rozwój i propagowanie idei czynnego kibicowania, inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji sympatyków profesjonalnego klubu koszykarskiego z zielonej góry, - reprezentowanie interesów kibiców oraz członków stowarzyszenia w strukturach zarządzających profesjonalnym klubem koszykarskim z zielonej góry oraz przed organami władzy państwowej i samorządowej, - inspirowanie współdziałania z instytucjami państwowymi, podmiotami współpracującymi z profesjonalnym klubem koszykarskim z zielonej góry oraz organizacjami sportowymi i kulturalnymi, - propagowanie innowacyjnego systemu wspierania przez kibiców klubów sportowych w Polsce wraz z dążeniem do rozwoju i następnie wdrożenia projektu funkcjonowania klubu sportowego, zarządzanego przez kibiców, - dążenie do wypracowania wspólnej wizji działania i rozwoju profesjonalnego klubu koszykarskiego z zielonej góry ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie, a w szczególności ze stowarzyszeniem grup młodzieżowych, stowarzyszeniem zrzeszającym sponsorów oraz spółką grono s. S. A. , - prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską, - doradztwo, pomoc organizacyjno ekonomiczna oraz szkolenie dla członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością stowarzyszenia.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, każdorazowo upoważniony jest prezes zarządu wraz z wiceprezesem zarządu lub dwóch wiceprezesów zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY