Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 26 września 2019 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA MIŁOŚCI"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000510816

NIP

6692521510

REGON

321522431

Data rejestracji

23 maja 2014 r.

Adres siedziby

Jana Z Kolna 7, 75-204 Koszalin, Polska

Cel działania

Celem fundacji jest wszechstronne prowadzenie szeroko rozumianej działalności charytatywnej w zakresie pomocy potrzebującym: wspieranie ich rozwoju intelektualnego i duchowego, prowadzenie inicjatyw o charakterze profilaktycznym, charytatywnym i edukacyjnym, udzielanie pomocy społecznej potrzebującym będącym w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zwiększenie ich szans odnalezienia się i integracji z ich otoczeniem oraz promocja wartości opartych na miłosierdziu.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu fundacji samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY