Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 01.04.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 11.05.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.04.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 19.06.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 14.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 12.04.2013

  01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • 14.06.2012

  Od 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011

 • 13.06.2011

  1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • 22.06.2010

  01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 13.05.2009

  01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 03.06.2008

  01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 24.05.2007

  1. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 12.04.2006

  01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 05.05.2005

  1. 01-31. 12. 2004

 • 24.05.2004

  Rok obrotowy 2003

 • 10.07.2003

  Rok obrotowy 2002

 • 27.08.2002

  01. 01 do 31. 12. 2001

 • 21.05.2002

  Rok obrotowy 2001

 • 28.05.2001

  2000 rok

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • Od 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • Rok 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 1. 01-31. 12. 2004

 • Rok obrotowy 2003

 • Rok obrotowy 2002

 • 01. 01 do 31. 12. 2001

 • Rok obrotowy 2001

 • 2000r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • Od 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 1. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 1. 01-31. 12. 2004

 • Rok obrotowy 2003

 • Rok obrotowy 2002

 • 01. 01 do 31. 12. 2001

 • Rok obrotowy 2001

 • 2000r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012r. - 31. 12. 2012r.

 • Od 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011

 • 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • 01. 01. 2009r. - 31. 12. 2009r.

 • 01. 01. 2008r. - 31. 12. 2008r.

 • 01. 01. 2007-31. 12. 2007

 • 1. 01. 2006-31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005-31. 12. 2005

 • 1. 01-31. 12. 2004

 • Rok obrotowy 2003

 • Rok obrotowy 2002

 • 01. 01 do 31. 12. 2001

 • Rok obrotowy 2001

 • 2000r.

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 1 stycznia 2012 r. Do 31 grudnia 2012r.

 • 1 stycznia 2011 r. Do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • Rok obrotowy od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009r.

 • 1. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007-31. 12. 2007

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 1 stycznia 2012 r. Do 31 grudnia 2012r.

 • 1 stycznia 2011 r. Do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • Rok obrotowy od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009r.

 • 1. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007-31. 12. 2007

 • Rok 2006

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • Od 1 stycznia 2012 r. Do 31 grudnia 2012r.

 • 1 stycznia 2011 r. Do dnia 31 grudnia 2011 r.

 • 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010

 • Rok obrotowy od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009r.

 • 1. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 1. 01. 2007-31. 12. 2007

 • Rok 2006

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000

  Uprzywilejowanie

  KAŻDA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO: A/ DWÓCH GŁOSÓW B/ DYWIDENDY WYŻSZEJ O 10% /DZIESIĘĆ PROCENT/ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE NIEUPRZYWILEJOWANE C/ PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  352138

  Uprzywilejowanie

  KAŻDA AKCJA UPRZYWILEJOWANA DAJE PRAWO DO: A/ DWÓCH GŁOSÓW B/ DYWIDENDY WYŻSZEJ O 10% /DZIESIĘĆ PROCENT/ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE NIEUPRZYWILEJOWANE C/ PIERWSZEŃSTWO PRZY PODZIALE MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI

Wartość udziałów objętych za aport
 • 35 213 800,00 ZŁ