Nazwa pełna

FUNDACJA ATLANTIC COUNCIL IN EUROPE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000509895

NIP

8982207527

REGON

022414569

Data rejestracji

19 maja 2014 r.

Adres siedziby

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa sie z 1 członka, będzie on pełnił funkcję prezesa zarządu I będzie uprawniony do składania oświadczeń woli jednoosobowo w imieniu fundacji. Jeśli zarząd będzie składać się z więcej niż 1 członka - oświadczenia woli w imieniu fundacji będą składane przez dwóch członków zarządu działających wspólnie.

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 19 maja 2014 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Fundacji Organ nadzoru
 • Od 19 maja 2014 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014