Nazwa pełna

FUNDACJA ATLANTIC COUNCIL IN EUROPE

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000509895

NIP

8982207527

REGON

022414569

Data rejestracji

19 maja 2014 r.

Data ostatniej zmiany

19 listopada 2018 r.

Adres siedziby

Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa sie z 1 członka, będzie on pełnił funkcję prezesa zarządu I będzie uprawniony do składania oświadczeń woli jednoosobowo w imieniu fundacji. Jeśli zarząd będzie składać się z więcej niż 1 członka - oświadczenia woli w imieniu fundacji będą składane przez dwóch członków zarządu działających wspólnie.

 • PREZES ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 19 maja 2014 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Rada Fundacji Organ nadzoru
 • Od 19 maja 2014 r.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014