Nazwa pełna

FABRYKA DRUTU GLIWICE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000509885

NIP

6312653407

REGON

243563120

Adres siedziby

Dubois 45C, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 maja 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

34,6 mln zł

Kapitał wpłacony

34,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

54 tys. zł

2021 r.

63 tys. zł

2020 r.

2,4 mln zł

2019 r.

81,7 tys. zł

2018 r.

82 tys. zł

2017 r.

71,5 tys. zł

2016 r.

87,6 tys. zł

2015 r.

41,5 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
41,5 tys. zł 87,6 tys. zł 71,5 tys. zł 82 tys. zł 81,7 tys. zł 2,4 mln zł 63 tys. zł 54 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.FDG.COM.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@FDG.COM.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

TAK

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014