Poprzednio

TRADECOM

Nazwa pełna

"TRADECOM" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS

0000050948

NIP

8510306676

REGON

810817429

Adres siedziby

Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

9 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

20,4 mln zł

Kapitał wpłacony

20,4 mln zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

01. 10. 2011 rozwiązanie na mocy uchwały nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia "Tradecom" spółka akcyjna z dnia 01 października 2011r protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w formie aktu notarialnego, rep. A nr 6271/2011 z dnia 01 października 2011r został sporządzony przez notariusza małgorzatę muszalską, kancelaria notarialna w poznaniu przy ul. Garbary 53/4

Status podatnika VAT
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Agencja Rozwoju Przemysłu

Udział Skarbu Państwa

0,59 %

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2007 r.

1,2 mln zł

2006 r.

11 tys. zł

2005 r.

92,2 tys. zł

2005
2006
2007
92,2 tys. zł 11 tys. zł 1,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4840 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001