Nazwa pełna

IM 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000050896

NIP

5271031392

REGON

010998539

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

9 maja 2019 r.

Adres siedziby

Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1000 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Nadawanie programów radiofonicznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

  • Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Reklama

  • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych I abonamentowych

  • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 43884 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001