Nazwa pełna

NEW STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000508800

NIP

7010425779

REGON

147249100

Data rejestracji

8 maja 2014 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 10 / 55, 00-669 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań finansowych lub rozporządzania prawem w imieniu spółki: w przypadku zarządu jednoosobowego-uprawniony jest członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu dwuosobowego- uprawniony jest prezes zarządu lub członek zarządu tylko łącznie z prezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 8 maja 2014 r.

  Wartość udziałów

  4,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  49

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

KONTAKT@NEWSTORY.COM.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014