Nazwa pełna

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000005087

NIP

5430200402

REGON

050213754

Data rejestracji

30 marca 2001 r.

Adres siedziby

3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

9,6 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Jedyny akcjonariusz
 • Całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 30 czerwca 2014 r.

  ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM

 • Od 11 lipca 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

 • Od 11 lipca 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Inne dane

Adres www

WWW.MPECSA.PL

Adres e-mail

SEKRETARIAT@MPECSA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017