Nazwa pełna

INWESTYCJE MEDYCZNE ŁÓDZKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000507870

NIP

7262654060

REGON

101745880

Adres siedziby

Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 / 105, 90-135 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

78,7 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie: a. Prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu, lub b. Prezesa zarządu i członka zarządu, lub c. Prezesa zarządu łącznie z prokurentem, lub d. Wiceprezesa zarządu i członka zarządu, lub e. Wiceprezesa zarządu łącznie z prokurentem, lub f. Członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  78,7 mln zł

  Liczba udziałów

  78690

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 11 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014