Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE KLUB JEŹDZIECKI "STAJNIA OZOROWICE"

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

25 kwietnia 2014 r.

KRS

0000507292

NIP

9151792340

REGON

022403229

Adres siedziby

110, 55-110 Ozorowice, Polska

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność obiektów sportowych

 • Działalność klubów sportowych

 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

 • Pozostała działalność związana ze sportem

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Chów I hodowla koni I pozostałych zwierząt koniowatych

 • Działalność usługowa wspomagająca chów I hodowlę zwierząt gospodarskich

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Obiekty noclegowe turystyczne I miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • Działalność usługowa związana z wyżywieniem

 • Reklama

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność wesołych miasteczek I parków rozrywki

 • Działalność pilotów wycieczek I przewodników turystycznych

 • Działalność w zakresie informacji turystycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

5 aktualnych powiązań