Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000506756

NIP

7822575894

REGON

302753527

Data rejestracji

23 kwietnia 2014 r.

Adres siedziby

Bosa 9, 60-125 Poznań, Polska

Cel działania

1. Celem stowarzyszenia jest: 1) tworzenie warunków do zacieśniania więzi i wspólnoty zawodowej pracowników i działaczy oświaty i kultury, 2) podejmowanie działań edukacyjnych i oświatowych zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym i kierunkiem rozwoju oświaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 3) propagowanie idei edukacyjnych, oświatowych i kulturowych zgodnych z konstytucją rp, 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) obrona praw, godności i interesów członków stowarzyszenia, 6) współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz pracodawcami w zakresie doskonalenia edukacji narodowej.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

6,1 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd na zewnątrz reprezentuje prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Umowy pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli i dokumenty, które pociągają za sobą zobowiązania pieniężne do kwoty 10. 000 złotych, wymagają dla swojej ważności podpisu prezesa lub dwóch członków zarządu działających łącznie, a powyżej tej kwoty uchwały zarządu.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY