Poprzednio

BULWAROWA PARK

Nazwa pełna

BULWAROWA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000506428

NIP

6783150522

REGON

123092811

Adres siedziby

Igołomska 27, 31-983 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 kwietnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Zatrudnienie

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwała nr 3, zaprotokołowana przez notariusza jerzego mikołaja koblańskiego, kancelaria notarialna w szycach w formie aktu notarialnego rep. A nr 5783/2024 , 23. 05. 2024

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 9 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  4 tys. zł

  Liczba udziałów

  40

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 9 września 2016 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014