Nazwa pełna

CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000506139

NIP

5020110639

REGON

022395487

Adres siedziby

Strefowa 6, 59-101 Polkowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 kwietnia 2014 r.

Kapitał zakładowy

15 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki na zewnątrz upoważnieni są: 1. Prezes zarządu działający łącznie z wiceprezesem zarządu lub z prokurentem, 2. Dwóch wiceprezesów zarządu działających łącznie, 3. Wiceprezes zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

3 sierpnia 2023 r.

DZP-41/2023

Zatory Płatnicze

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 15 października 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 6 sierpnia 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 19 stycznia 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • Od 22 lutego 2023 r.

  PROKURA ŁĄCZNA: UPOWAŻNIA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

17,4 mln zł

2021 r.

92,5 mln zł

2020 r.

19,4 tys. zł

2019 r.

8,7 tys. zł

2018 r.

10,2 tys. zł

2017 r.

34,6 tys. zł

2016 r.

49,4 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
49,4 tys. zł 34,6 tys. zł 10,2 tys. zł 8,7 tys. zł 19,4 tys. zł 92,5 mln zł 17,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.01.2021