Nazwa pełna

RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000506097

NIP

7010421511

REGON

147197738

Adres siedziby

Mokotowska 41 / 14, 00-551 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

16 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi do składania i odbierania oświadczeń woli oraz składania podpisów w imieniu spółki upoważnieni są członkowie zarządu komplementariusza tj. Spółka pod firmą radwan investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z jej reprezentacją komplementariusz spółka radwan investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez każdego członka zarządu działającego samodzielnie. Osobą uprawnioną do reprezentacji komplementariusza jest jarosław jurczak członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014