Poprzednio

SO SPV 44

Nazwa pełna

RADWAN INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000506097

NIP

7010421511

REGON

147197738

Adres siedziby

Mokotowska 41 / 14, 00-551 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

16 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki przysługuje komplementariuszowi do składania i odbierania oświadczeń woli oraz składania podpisów w imieniu spółki upoważnieni są członkowie zarządu komplementariusza tj. Spółka pod firmą radwan investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z jej reprezentacją komplementariusz spółka radwan investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez każdego członka zarządu działającego samodzielnie. Osobą uprawnioną do reprezentacji komplementariusza jest jarosław jurczak członek zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    🇦🇹

    Rezydencja

    🇦🇹

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014