Poprzednio

4ASD

Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 30.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 28.03.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 30.06.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 18.10.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 26.10.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 29.06.2015

  Od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 04. 2014 do 31. 12. 2014