Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,7 mln zł

2020 r.

1,1 mln zł

2017 r.

23,8 tys. zł

2017
2020
2021
23,8 tys. zł 1,1 mln zł 8,7 mln zł