Nazwa pełna

LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000505182

NIP

5321956443

REGON

141224960

Adres siedziby

Kwitnącej Wiśni 2, 05-462 Majdan, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

4 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz spółki tj. Lodziarnie firmowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji jedynego komplementariusza spółki: do składania oświadczeń w imieniu komplementariusza uprawniony jest prezes lub wiceprezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu niepełniących funkcji prezesa ani wiceprezesa zarządu łącznie lub członek zarządu niepełniący funkcji prezesa ani wiceprezesa zarządu łącznie z prokurentem. Osobami reprezentującymi komplementariusza w spółce są: zbigniew grycan (pesel ***) - prezes zarządu komplementariusza elżbieta grycan (pesel ***) - wiceprezes zarządu komplementariusza

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,7 mln zł

2020 r.

1,1 mln zł

2017 r.

23,8 tys. zł

2017
2020
2021
23,8 tys. zł 1,1 mln zł 8,7 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014