Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 18 października 2001 r.

Nazwa pełna

KIWANIS KLUB OLSZTYN

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000050508

REGON

511403768

Data rejestracji

18 października 2001 r.

Adres siedziby

Klonowa 25, 10-155 Olsztyn, Polska

Cel działania

1. Działalność humanitarna. 2. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 3. Promocja dorobku kulturalnego warmii i mazur na terenie rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 4. Rozwijanie kontaktów naukowych i kulturalnych. 5. Wspomaganie istniejących instytucji pomocy społecznej. 6. Otaczanie opieką dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez dwóch członków zarządu łącznie. Oświadczenia woli stowarzyszenia w sprawach zobowiązań majątkowych do swej ważności wymagają podpisu dwóch członków zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
  • Od 18 października 2001 r.

    Od 18 października 2001 r.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 737 SĄD OKRĘGOWY W OLSZTYNIE