Poprzednio

TATRYSKI

Nazwa pełna

"TATRYSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000504326

NIP

7361718053

REGON

123087690

Adres siedziby

Środkowa 181B, 34-405 Białka Tatrzańska, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 kwietnia 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

348,2 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

19 listopada 2021 r. , notariusz sabina joanna furczoń-podraza, kancelaria notarialna w nowym targu, ul. Szaflarska 25, rep. A numer 6394/2021

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - Z UWAGI NA UDOKUMENTOWANY BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT A TIRET 1-4 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

12,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.04.2014