Dane aktualne

Nazwa pełna

PERFORMANCE INTER-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 marca 2014 r.

KRS

0000503471

NIP

5223014444

REGON

147173092

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Adres siedziby

Pułku Iv Ułanów 1, 05-502 Gołków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Transport drogowy towarów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż hurtowa I detaliczna samochodów osobowych I furgonetek

  • Naprawa I konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

  • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

  • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

  • Sprzedaż hurtowa I detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Konserwacja I naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

  • Transport lądowy pasażerski, miejski I podmiejski

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Adres WWW

WWW.MARCUSSCHMIDT.PL

Adres e-mail

INFO@MARCUSSCHMIDT.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

Ta organizacja ma jeszcze 4 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »