Nazwa pełna

KASA IM. JÓZEFA MIANOWSKIEGO-FNDACJA POPIERANIA NAUKI

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000050302

NIP

5251568054

REGON

012076040

Data rejestracji

5 października 2001 r.

Data ostatniej zmiany

10 marca 2017 r.

Adres siedziby

Nowy Świat 72 / 26, 00-330 Warszawa, Polska

Cel działania

Kasa stawia sobie za cel gromadzenie I rozdział środków na rozwój nauki w polsce

Przedmiot działalności
Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Kasa prowadzi działalność wydawniczą - przygotowuje I publikuje roczniki "Nauka polska - jej otrzeby, organizacja I rozwój"

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Kasa stawia sobie za cel gromadzenie I rozdziała środków na rozwój nauki w polsce. Wypełniając swe zadania kasa: - występuje jako rzecznik interesów polskiego środowiska naukowego, - subwencjonuje badania I wydawnictwa naukowe, - funduje stypendia oraz nagrody, - wspiera społeczny ruch naukowy, - organizuje zjazdy nauki polskiej, - współdziała z instytucjami naukowymi krajowymi I zagranicznymi - ogłasza konkursy na prace badawcze - podejmuje stosowne działania informacyjne - zabiega o pozyskiwanie środków na działalność naukową kasy.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu kasy w zakresie zwykłego zarządu może składać jedna osoba upoważniona do tego przez komitet.

Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Rada Fundatorów Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR FUNDACJI 1665 SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO-REJESTROWY