Koszty ogółem

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty - Zużycie materiałów i energii

Koszty - Pozostałe

Pozostałe koszty i straty