FUNDACJA

Numer KRS

0000502432

Numer NIP

5242767966

Numer REGON

147180146

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

OTWORZSIE.ORG.PL

Sposób reprezentacji

1. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI WE WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYJĄTKIEM MAJĄTKOWYCH SKŁADAĆ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA.

ul. Wyspowa 29 / 1

03-687 Warszawa

Polska

ZARZĄD FUNDACJI