Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA "OTWÓRZ SIĘ"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

18 marca 2014 r.

KRS

0000502432

NIP

5242767966

REGON

147180146

Adres siedziby

Wyspowa 29 / 1, 03-687 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwój I promocja kultury I sztuki oraz jej twórców. 2. Rozwój edukacji artystycznej I kulturalnej oraz jej upowszechnianie I umożliwienie pełnego I równoprawnego uczestnictwa w kulturze wszystkim grupom społecznym. 3. Rozwój komunikacji społecznej I środków przekazu w kraju I za granicą. 4. Wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych I terapeutycznych. 5. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom I patologiom społecznym. 6. Wspieranie rozwoju edukacji obywatelskiej. 7. Promowanie idei otwartości, szczerości I współdziałania między ludźmi.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres WWW

OTWORZSIE.ORG.PL

Adres e-mail

FUNDACJA@OTWORZSIE.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Ta organizacja ma jeszcze 1 powiązanie historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »