Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000050232

NIP

8390005623

REGON

770530530

Adres siedziby

Szczecińska 112, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

11 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

16,9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie, a jeżeli zarząd spółki jest jednoosobowy, prezes zarządu samoistnie składa oświadczenia woli i podpisuje dokumenty w imieniu spółki.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • 5.403,00 udziały o łącznej wartości 16 922 196,00 zł

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

451,2 tys. zł

2022 r.

13,9 mln zł

2021 r.

351,9 tys. zł

2020 r.

320,7 tys. zł

2019 r.

336 tys. zł

2018 r.

10,9 mln zł

2017 r.

38,4 tys. zł

2016 r.

57,8 tys. zł

2015 r.

51,8 tys. zł

2014 r.

4,4 tys. zł

2013 r.

613,6 tys. zł

2012 r.

12,4 tys. zł

2011 r.

19,5 tys. zł

2010 r.

721,2 tys. zł

2008 r.

122,4 tys. zł

2007 r.

447,6 tys. zł

2006 r.

170,7 tys. zł

2005 r.

116,9 tys. zł

2004 r.

45,8 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45,8 tys. zł 116,9 tys. zł 170,7 tys. zł 447,6 tys. zł 122,4 tys. zł 721,2 tys. zł 19,5 tys. zł 12,4 tys. zł 613,6 tys. zł 4,4 tys. zł 51,8 tys. zł 57,8 tys. zł 38,4 tys. zł 10,9 mln zł 336 tys. zł 320,7 tys. zł 351,9 tys. zł 13,9 mln zł 451,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

18,7 mln zł

13 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 820 SĄD REJONOWY W SŁUPSKU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000