Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 10.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 09.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 30.06.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 04.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 01.07.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 27.06.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 12.06.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 09.06.2011

  01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 18.06.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 24.06.2009

  01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 18.07.2008

  01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 11.07.2007

  01. 01. 2006 -31. 12. 2006

 • 12.06.2006

  01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 06.06.2005

  01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 13.09.2004

  01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 04.06.2003

  01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 05.06.2002

  01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 06.06.2001

  01. 07. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 -31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 07. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 -31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 07. 2000 - 31. 12. 2000

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010r. - 31. 12. 2010r.

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 01. 01. 2008 - 31. 12. 2008

 • 01. 01. 2007 - 31. 12. 2007

 • 01. 01. 2006 -31. 12. 2006

 • 01. 01. 2005 r. - 31. 12. 2005 r.

 • 01. 01. 2004 - 31. 12. 2004

 • 01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

 • 01. 01. 2002 - 31. 12. 2002

 • 01. 01. 2001 r. - 31. 12. 2001 r.

 • 01. 07. 2000 - 31. 12. 2000

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII B

  Liczba akcji w serii

  135000

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII A

  Liczba akcji w serii

  540000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII C

  Liczba akcji w serii

  20250

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII D

  Liczba akcji w serii

  20850

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E

  Liczba akcji w serii

  21450

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE NA OKAZICIELA SERII F

  Liczba akcji w serii

  2450

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  AKCJE IMIENNE SERII G

  Liczba akcji w serii

  2000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  22260

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA I

  Liczba akcji w serii

  15285

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  15590

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  SERIA K

  Liczba akcji w serii

  15900

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  L

  Liczba akcji w serii

  16220

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  16545

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 540 000,00 ZŁ