Nazwa pełna

DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000050218

NIP

5210083578

REGON

012007180

Data rejestracji

16 października 2001 r.

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 179 / Poziom +2, 02-222 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

827.3 tys. zł

Kapitał wpłacony

827.3 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Naprawa I konserwacja maszyn

 • Naprawa I konserwacja urządzeń elektrycznych

 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu I wyposażenia

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego I telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja przez zarząd spółki: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Reprezentacja przez prokurentów: w przypadku ustanowienia prokury samoistnej, spółkę reprezentuje prokurent samodzielnie. Natomiast w przypadku ustanowienia prokury łącznej, prokurenci reprezentują spółkę łącznie, zgodnie z udzieloną prokurą.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM INNYM POWOŁANYM W SPÓŁCE PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM INNYM POWOŁANYM W SPÓŁCE PROKURENTEM ŁĄCZNYM

 • PROKURA ŁĄCZNA - WRAZ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM INNYM POWOŁANYM W SPÓŁCE PROKURENTEM ŁĄCZNYM

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 61039 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SAD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000