Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 41, obowiązujące od 3 marca 2020 r.

Nazwa pełna

DECSOFT SPÓŁKA AKCYJNA

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000050218

NIP

5210083578

REGON

012007180

Data rejestracji

16 października 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Aleje Jerozolimskie 179 / Poziom +2, 02-222 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

843.8 tys. zł

Kapitał wpłacony

843.8 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z oprogramowaniem

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa i konserwacja maszyn

  • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

  • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

  • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

  • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

  • Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

  • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

  • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja przez zarząd spółki: prezes zarządu samodzielnie, dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem. Reprezentacja przez prokurentów: w przypadku ustanowienia prokury samoistnej, spółkę reprezentuje prokurent samodzielnie. Natomiast w przypadku ustanowienia prokury łącznej, prokurenci reprezentują spółkę łącznie, zgodnie z udzieloną prokurą.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Prokurenci
Inne dane

Adres WWW

WWW.DECSOFT.COM.PL

Adres e-mail

DECSOFT@DECSOFT.COM.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

TAK

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 61039 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, SAD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000