Nazwa pełna

"KOLEJE MAŁOPOLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000500799

NIP

6772379445

REGON

123034972

Adres siedziby

Wodna 2, 30-556 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 marca 2014 r.

Kapitał zakładowy

66,4 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu bądź jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  66,4 mln zł

  Liczba udziałów

  66365

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

212,4 mln zł

2021 r.

84,1 mln zł

2020 r.

132,8 mln zł

2019 r.

65 mln zł

2018 r.

55,8 mln zł

2017 r.

76,1 mln zł

2016 r.

19,4 mln zł

2015 r.

8,1 mln zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8,1 mln zł 19,4 mln zł 76,1 mln zł 55,8 mln zł 65 mln zł 132,8 mln zł 84,1 mln zł 212,4 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

85,5 mln zł

59,1 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014