Nazwa pełna

AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES HEAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000500660

NIP

8822119671

REGON

022370518

Adres siedziby

Strefowa 5, 58-200 Dzierżoniów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 marca 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z jednej osoby, jest ona uprawniona do samodzielnej reprezentacji spółki. Jeżeli zarząd składa się z więcej niż jednej osoby, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym jeśli zarząd składa się z więcej niż jednej osoby powołano prezesa zarządu, prezesowi zarządu przysługuje prawo samodzielnej reprezentacji spółki.

Beneficjenci rzeczywiści
  • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1 A) TIRET 5 UPPPOFT

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
  • PROKURA SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

524,4 tys. zł

2020 r.

1,1 mln zł

2019 r.

574,5 tys. zł

2018 r.

221,9 tys. zł

2017 r.

4,8 mln zł

2016 r.

586,7 tys. zł

2014 r.

5,1 mln zł

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5,1 mln zł 586,7 tys. zł 4,8 mln zł 221,9 tys. zł 574,5 tys. zł 1,1 mln zł 524,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014