Poprzednio

PTL POLAND

Nazwa pełna

ISPOT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000500329

NIP

5272710089

REGON

147129582

Adres siedziby

Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 marca 2014 r.

Kapitał zakładowy

78,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, niezależnie od funkcji pełnionej przez danego członka zarządu.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  🇲🇹

  Rezydencja

  🇲🇹

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  78,2 mln zł

  Liczba udziałów

  1564006

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,9 mln zł

2019 r.

57,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014