Poprzednio

PTL POLAND

Nazwa pełna

ISPOT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000500329

NIP

5272710089

REGON

147129582

Adres siedziby

Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 marca 2014 r.

Kapitał zakładowy

183,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli powołano tylko jednego członka zarządu, reprezentuje on spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, niezależnie od funkcji pełnionej przez danego członka zarządu.

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • Od 8 sierpnia 2023 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Decyzje UOKiK

16 lutego 2023 r.

DKK-30/2023

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  183,2 mln zł

  Liczba udziałów

  3664006

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

4,4 mln zł

2020 r.

8,9 mln zł

2019 r.

57,4 tys. zł

2019
2020
2021
57,4 tys. zł 8,9 mln zł 4,4 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014