Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 30 lipca 2020 r.

Nazwa pełna

SŁUPSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE

KRS

0000500279

NIP

8393175076

REGON

222073501

Adres siedziby

Kilińskiego 45 / 23, 76-200 Słupsk, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

6 marca 2014 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków zarządu. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego stowarzyszenia lub dwóch dowolnych członków zarządu stowarzyszenia.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Cel działania

A) angażowanie obywateli w życie społeczne słupska, b) rozbudzanie aktywności obywatelskiej, c) współpraca wszystkich środowisk na rzecz rozwoju słupska, d) praca nad zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym słupska, e) promocja słupsk, f) współpraca z mediami lokalnymi w celu poszerzenia świadomości obywatelskiej, g) społeczna kontrola przestrzegania przez słupskie władze miejskie praw obywatelskich, h) tworzenie komitetów wyborczych do władz samorządowych w słupsku, i) działanie na rzecz umacniania słupska jako ośrodka akademickiego.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres www

WWW.SPO.SLUPSK.PL

Adres e-mail

[email protected]