Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

37,7 tys. zł

2022 r.

825,2 tys. zł

2021 r.

941,8 tys. zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

762,7 tys. zł

2018 r.

661,2 tys. zł

2017 r.

2,7 mln zł

2015 r.

290,7 tys. zł

2014 r.

39 tys. zł

2013 r.

5,1 tys. zł

2012 r.

510,7 tys. zł

2011 r.

6,6 tys. zł

2010 r.

1,5 mln zł

2008 r.

768,8 tys. zł

2007 r.

1 mln zł

2006 r.

1 mln zł

2005 r.

45,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45,8 tys. zł 1 mln zł 1 mln zł 768,8 tys. zł 1,5 mln zł 6,6 tys. zł 510,7 tys. zł 5,1 tys. zł 39 tys. zł 290,7 tys. zł 2,7 mln zł 661,2 tys. zł 762,7 tys. zł 6 mln zł 941,8 tys. zł 825,2 tys. zł 37,7 tys. zł