Nazwa pełna

MELEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000499204

NIP

5242508288

REGON

015799075

Adres siedziby

Inwestorów 25, 39-300 Mielec, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 lutego 2014 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

7,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie bez ograniczeń, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego składającego się z członków zarządu oznaczonych jako a lub b zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników - co najmniej dwaj członkowie zarządu działający łącznie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie czynności wymagają podpisu co najmniej jednego członka zarządu oznaczonego jako a, 3) prokurent samodzielnie.

 • Od 15 marca 2022 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU "B"

 • Od 17 października 2022 r.

  CZŁONEK ZARZĄDU "A"

 • PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU "A"

 • CZŁONEK ZARZĄDU "A"

 • CZŁONEK ZARZĄDU "A"

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  7,1 mln zł

  Liczba udziałów

  7124

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

37,7 tys. zł

2022 r.

825,2 tys. zł

2021 r.

941,8 tys. zł

2020 r.

6 mln zł

2019 r.

762,7 tys. zł

2018 r.

661,2 tys. zł

2017 r.

2,7 mln zł

2015 r.

290,7 tys. zł

2014 r.

39 tys. zł

2013 r.

5,1 tys. zł

2012 r.

510,7 tys. zł

2011 r.

6,6 tys. zł

2010 r.

1,5 mln zł

2008 r.

768,8 tys. zł

2007 r.

1 mln zł

2006 r.

1 mln zł

2005 r.

45,8 tys. zł

2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
45,8 tys. zł 1 mln zł 1 mln zł 768,8 tys. zł 1,5 mln zł 6,6 tys. zł 510,7 tys. zł 5,1 tys. zł 39 tys. zł 290,7 tys. zł 2,7 mln zł 661,2 tys. zł 762,7 tys. zł 6 mln zł 941,8 tys. zł 825,2 tys. zł 37,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

15,9 mln zł

5,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024