Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 27, obowiązujące od 2 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

"MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000004992

NIP

7122555234

REGON

431225372

Data rejestracji

28 marca 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Nałęczowska 19, 20-701 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

 • Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

 • Opieka zdrowotna

 • Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

 • Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

 • Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

 • Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; Naprawa pojazdów samochodowych

 • Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu jest upoważniony do reprezentowania spółki jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 14 kwietnia 2006 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 4688 SĄD REJONOWY - SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015