Nazwa pełna

GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000498705

NIP

5512618869

REGON

123051730

Data rejestracji

20 lutego 2014 r.

Data ostatniej zmiany

6 września 2019 r.

Adres siedziby

Legionów 37, 34-100 Wadowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostałe formy udzielania kredytów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, albo dwóch prokurentów łącznie

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 20 lutego 2014 r.

  1.647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.350,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 lutego 2014 r.

  1.647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.350,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 lutego 2014 r.

  1.647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.350,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 lutego 2014 r.

  1.647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.350,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 lutego 2014 r.

  1.647 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82.350,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 20 lutego 2014 r.

  1.451 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.550,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014